Tietoja Ylästön kotiseututalosta / Hinnasto - Price list/ Varauksen tekeminen / Talon säännöt

Tietoja Ylästön kotiseututalosta

Ylästön Kotiseutuyhdistys Ry hallinnoi Ylästön kotiseututaloa, jonka omistaa Vantaan kaupunki. Taloa käytetään pääasiallisesti kotiseutuyhdistyksen ja muiden ylästöläisten yhdistysten toimitilana.

Ylläpitokulujen kattamiseksi Kotiseutuyhdistys varaa tiloja erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Varaaja voi olla yksityishenkilö tai yhteisö, joka haluaa käyttää kotiseututaloa oman tilaisuutensa järjestämiseen.

Kotiseututalon vuokraus on tarkoitettu n. 70 hengen tai sitä pienempiin yksityistilaisuuksiin, perhejuhliin, yritysten, yhdistysten, taloyhtiöiden yms. henkilöstö- ja jäsentilaisuuksiin, kokouksiin tai koulutustilaisuuksiin. 

Kotiseututalo sijaitsee asuinalueella, joten se ei sovellu tilaisuuksiin, joista aiheutuu huomattavan paljon liikennettä, melua tai muuta asukkaita kohtuuttomasti häiritsevää toimintaa.

Koska yhdistyksellä on kokonaisvastuu Kotiseututalosta, varaamme oikeuden päättää, soveltuuko Kotiseututalo varaajan suunnittelemaan tilaisuuteen. Varaaja on velvollinen ilmoittamaan tilaisuuden tarkoituksen varauksen yhteydessä. Mikäli myöhemmin ilmenee, ettei tilaisuuden tarkoitus ole ilmoitetun mukainen, on yhdistyksella oikeus perua varaus, jolloin mahdollisesti peritty ennakkomaksu palautetaan.

Hinnasto - Price List

Huom! Viikonlopun jäsenhinta edellyttää kolmen vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä yhdistyksessä. Muistathan varatessa mainita, mikäli olet oikeutettu jäsenhintaan. Jäsenetua ei voi siirtää toiselle.

Note! The weekend membership price requires three years of continuous membership in the association. When booking, please remember to mention if you are entitled to the member price. The membership fee cannot be transferred to another person.

Varauksen tekeminen

Varaus voidaan tehdä joko ottamalla yhteyttä yhdistykseen puhelimitse tai sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta www.ylastonkotiseutuyhdistys.fi. Varauksesta lähetetään sähköpostitse varaajalle vahvistus. Varausmaksujen ja ennakkomaksujen laskut lähetetään sähköpostitse, tai erikseen pyydettäessä postitse.

Varauksissa sovellettavia käytäntöjä:

  • mikäli varaustilanne sallii, on varauksista – esim. kestosta tai aloitus- ja päättymisajoista – mahdollista sopia myös yksilöllisesti ottamalla yhteyttä yhdistykseen, 
  • peräkkäin osuvissa varauksissa pyydämme olemaan joustavia niin, että tilaisuudet alkaisivat ja päättyisivät sujuvasti. Jos esim. heti päivävarauksen jälkeen tulisi alkaa iltavaraus, on tilan siivous oltava siihen mennessä tehty.
  • lyhemmistä viikonloppuvarauksista voidaan sopia, mikäli viikonloppu on vapaana ja ajankohtaan on aikaa enintään kaksi kuukautta, ja lyhempi aika sopii tilaisuuden luonteeseen ja muihin rinnakkaisiin varauksiin.

Varausmaksut, ennakkomaksut ja varauksen peruminen

Varauspalvelut laskutetaan hinnaston mukaan etukäteen. Viikonloppuvarauksista peritään 50 euron ennakkomaksu, jota ei palauteta, vaikka Varaaja peruisi varauksen. Varauksen voimaantulo edellyttää ennakkomaksun suorittamista. Mikäli ennakkomaksun suoritus viivästyy, Yhdistys ottaa kuitenkin yhteyttä Varaajaan ennen varauksen perumista.

Varsinaisen varausmaksun pitää olla maksettu ennen avainten luovuttamista Varaajalle. Muunlaisista maksuehdoista sovitaan tarvittaessa erikseen.

Varaaja voi perua varauksensa enintään 14 päivää ennen varauksen alkamista. Mikäli perumisen syynä on ylivoimainen este – sairastuminen, onnettomuus jne. – voidaan lyhemmistä peruutusajoista sopia.

Varauksessa noudatetaan varaushetkellä voimassaolevia ehtoja ja ohjeita. 

Yhdistys ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisia vahinkoja tai kustannuksia, mikäli varaus joudutaan perumaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisia esteitä voivat olla esim. onnettomuudet ja vahingot, jotka estävät tai rajoittavat Kotiseututalon käyttöä, viranomaisten antamat kiellot ja rajoitukset, Kotiseututalon vuokrasopimuksen purkautuminen, tai vastaavat odottamattomat tapahtumat. Kotiseutuyhdistys kuitenkin sitoutuu avustamaan korvaavan tilan etsimisessä parhaalla mahdollisella tavalla.

Talon säännöt

Talon säännöissä on haluttu ottaa huomioon vieraiden viihtyminen ja turvallisuus, ylästöläisille rakkaan Kotiseututalon luonne, naapureiden kotirauha sekä ympäristöasiat, kuten kierrätys ja jätehuolto.

JÄRJESTYS TALOLLA

Varaajia edellytetään ottamaan huomioon naapureiden kotirauha aina tilaisuuden aikana ja erityisesti iltaisin. Ulos asti kantautuva musiikki on kokonaan kielletty arkisin klo 22:00 jälkeen ja lauantaisin klo 24:00 jälkeen, ja muinakin aikoina on huolehdittava, ettei melu ja vilkkuvat valot ja tarpeeton oleskelu pihalla häiritse naapureita.  Koska osa naapuritaloista sijaitsee aivan talolle johtavien kulkuväylien varrella, on Varaajan ohjeistettava vieraitaan saapumaan ja poistumaan naapureita häiritsemättä.

Varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan lakeja ja viranomaisten määräyksiä, sekä huolehditaan vieraiden turvallisuudesta.

Talolla yöpyminen on kiellettyä.

SIIVOUS JA JÄTEHUOLTO

Talolla on paljon erilaisia tapahtumia myös arkisin, ja tapahtumien järjestäjät huolehtivat siivouksesta omalta osaltaan. Varaaja huolehtii tilan siivouksesta varauksensa jäljiltä sellaiseen kuntoon, että tila on käytettävissä siistinä seuraavalle Varaajalle. Ajantasaiset siivous- ja jätteidenkäsittelyohjeet löytyvät keittiön seinältä. Pyydämme lajittelemaan jätteet siten, ettei sekajätteeseen päädy metallia, lasia eikä suuria määriä kartonkia tai muovia. Lähin kierrätyspiste löytyy osoitteesta Isonmännyntie 14.

Mikäli siivouksessa on merkittäviä puutteita, ja siivous kokonaan tai osittain joudutaan teettämään ulkopuolisena palveluna, perimme siivouksesta korvauksen siivouspalvelun laskun mukaan, kuitenkin vähintään 57 euroa.

LAITTEET JA IRTAIMISTO

Talon irtaimisto ja laitteet – tuolit, pöydät, kahvinkeittimet, astianpesukoneet, dataprojektori, äänentoistolaitteet jne. ovat Varaajien käytössä. Yhdistyksellä on irtaimistovakuutus, jonka omavastuu on 600 €. Vakuutus korvaa myös ns. laiterikot. Korvaussumma perustuu esineen hankintahintaan ja käyttöikään. Varaaja sitoutuu korvaamaan 50 % omavastuuosuudesta, mikäli rikkoontuminen todetaan selkeästi hänen tai hänen vieraansa aiheuttamaksi. Irtaimiston ja laitteiden rikkoontumisista tai toimintahäiriöistä tulee ilmoittaa Yhdistykselle mahdollisimman pian.

ALKOHOLITARJOILU

Alkoholitarjoilu talolla on sallittua Alkoholilain 1102/2017 määrittelemissä puitteissa. Varaajalla on oikeus tarjoilla veloituksetta alkoholia yksityistilaisuudessa. Varaajan tulee itse selvittää ja tarvittaessa hakea tilaisuuden luonteen edellyttämät luvat.

TUPAKOINTI

Talon sisätiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty.

TURVALLISUUS

Talon turva- ja pelastusohjeet sisältävä kansio löytyy kulmahuoneesta. Vuokraajaa pyydetään näyttämään turvallisuus- ja varausohjeet myös pitopalvelulle ja muille palvelutoimittajille.

Kotiseututalo on puurakenteinen, suojeltu vanha rakennus, joten kynttilöiden, ulkotulien, grillin jne. kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

AVAIMET JA LUKITUS

Varaajalle luovutetaan yksi avain etukäteen sovittuna aikana. Avain palautetaan Kotiseututalon eteisessä olevaan lukittuun postilaatikkoon, ellei muuta ole sovittu. Avainta on säilytettävä huolellisesti, eikä siitä saa teettää kopiota. Mikäli Varaaja kadottaa avaimen, yhdistyksellä on oikeus veloittaa 50% uudelleensarjoituksesta ja tarvittavista lisäavaimista, kuitenkin enintään 200 €.

Varaajan tulee varmistaa, että ovet ja ikkunat suljetaan ja lukitaan tilaisuuden päätyttyä.

ODOTTAMATTOMAT TAPAHTUMAT JA KUTSUMATTOMAT VIERAAT

Varaajan tulee ilmoittaa yhdistykselle kutsumattomista vieraista ja muista häiriöistä, onnettomuuksista, ilkivallasta ja muista vastaavista varauksen aikana sattuneista odottamattomista tapahtumista, jotta Yhdistys voi varautua ja välttää vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.