Ylästön Kotiseutuyhdistys ry

Jäsentiedote 1/2021     10.2.2021    

Hyvä Ylästön Kotiseutuyhdistyksen jäsen!

 

Vuosi 2021 on yhdistyksen 65. toimintavuosi.

Odottelemme toiveikkaana pandemiatilanteen väistymistä  ja aikaa, jolloin pääsemme taas järjestämään tapahtumia, retkiä ym. toimintaa.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 9.3. Oheisena on kutsu kokoukseen, sekä  ilmoittautumisohjeet.

 

Mennyt vuosi

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti yhdistyksen toimintaan oleellisesti koko vuoden ajan. Vuoden varrelle suunnitellut tapahtumat, retket ym. toiminta, jouduttiin kaikki lopulta perumaan. Helmikuisessa laskiaisriehassa seurakuntatalolla ehdimme olla mukana, ennen kuin karanteenit alkoivat.

Yhdistyksen toiminta painottui pitkälti kotiseututalon kiinteistön hoitoon, sekä tilan vuokraamiseen perhejuhlia ja pieniä kokouksia varten, joista useat niistäkin lopulta peruttiin.

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden 2020 aikana muutamalla kymmenellä taloudella.

  • Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli jäsenenä 347 taloutta
  • Hallitus kokoontui 11 kertaa ja vuosikokous pidettiin 26.2.2020
  • Yhdistys antoi stipendit Ylästön koulun oppilaille, yhteensä 1140 €

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: 9.3.2021 klo 18.30

Paikka: Ylästön Kotiseututalo, Sienestäjänkuja 5, sekä verkon välityksellä

 

Huom. Pandemiatilanteesta johtuen osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan ennalta, ja kertomaan haluaako tulla paikalle, vaiko osallistua etänä. Talon sisälle voidaan ottaa vain viranomaisten ko. hetkellä sallima määrä ihmisiä. Suositellaan etäosallistumista. Jäsenet saavat osallistumislinkin yhdistykselle antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautuminen hyvissä ajoin puhelimitse p.044 9899 159 tai sähköpostilla yky@ylastonkotiseutuyhdistys.fi.

Tervetuloa osallistumaan!

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§. asiat, sekä sääntömuutosehdotukset koskien etäkokousmahdollisuutta sekä yhdistyksen jäsenen mahdollisuutta esittää haluamansa asia vuosikokouksen käsiteltäväksi.

10§.
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrät
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylästössä 4.2.2021

Ylästön Kotiseutuyhdistys ry, hallitus