Ylästön Kotiseutuyhdistys ry

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: 9.3.2021 klo 18.30

Paikka: Ylästön Kotiseututalo, Sienestäjänkuja 5, sekä verkon välityksellä

Huom. Pandemiatilanteesta johtuen osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan ennalta, ja kertomaan haluaako tulla paikalle, vaiko osallistua etänä. Talon sisälle voidaan ottaa vain viranomaisten ko. hetkellä sallima määrä ihmisiä. Suositellaan etäosallistumista. Jäsenet saavat osallistumislinkin yhdistykselle antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautuminen hyvissä ajoin puhelimitse p.044 9899 159 tai sähköpostilla yky@ylastonkotiseutuyhdistys.fi.

Tervetuloa osallistumaan!

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§. asiat, sekä sääntömuutosehdotukset koskien etäkokousmahdollisuutta sekä yhdistyksen jäsenen mahdollisuutta esittää haluamansa asia vuosikokouksen käsiteltäväksi.

10§.
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrät
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylästössä 4.2.2021

Ylästön Kotiseutuyhdistys ry, hallitus